Ontwikkelen van een flexibel fotovoltaïsche vezelmateriaal

Ideas Waiting to Happen

Een innovatief vierluik voor techneuten, creatieven en visionairs.

Vier woensdagen in mei 2012 stonden in het teken van ‘Ideas Waiting To Happen’. Het idee is als volgt. Laat technische wetenschappers, ontwerpers en visionairs vertellen over de nieuwste technische mogelijkheden, toepassingen en toekomstvisies van bijvoorbeeld Nanotechnologie, LED en 3D printing. Om vervolgens in teams te brainstormen over nieuwe toepassingen die tot op heden nog niet denkbaar waren. Resultaat: honderden ideeën, het één zeer concreet en direct realiseerbaar. Het andere voorlopig nog inspiratie voor de toekomst.

Te veel technische innovaties liggen te verstoffen op de planken. Tegelijkertijd bestaat er veel creativiteit om deze technieken toepasbaar te maken. Ook kan design innovatiever worden door toepassingen van nieuwe technieken. Logisch, maar in de praktijk blijken deze werelden elkaar nog slecht te vinden en vanuit die gedachte ontstond Ideas Waiting To Happen.

In een serie van drie themabijeenkomsten werd er ingezoomd op een technisch thema (Nanotechnologie, LED en 3D printing). Het eerste deel van het programma bestond uit inspireren door een wetenschapper, een ontwerper en een visionair. Het tweede deel van het programma bestond uit creëren / brainstormen. De avond werd elke keer afgesloten met een powerpitch van de ontwikkelde ideeën. Tijdens de finaledag werkten teams hun ideeën verder uit naar een concreet realistisch en haalbaar product dat aan het eind van de dag gepitcht werd aan de jury bestaande uit een afvaardiging van L&P Group, Philips en de organisatie van Ideas Waiting To Happen.

De eervolle vermelding, toegewezen door Ideas Waiting To Happen zelf, ging naar Plastic-a-GoGo. Plastic-a-GoGo verzamelt zwerfplastic in ontwikkelingslanden om dit m.b.v. zonnewarmte om te smelten naar een grondstof die voor 3D Printing gebruikt kan worden om bijvoorbeeld brillen op maat te printen. De tweede prijs a € 2.500,- ter beschikking gesteld door Philips ging naar ArLEDto. Een pakket van hardware en software waarmee de meest gevraagde technische mogelijkheden van LED verlichting bereikbaar worden voor mensen die niet technisch zijn en dit aansturen met handgebaren, muziek, nabijheid en wifi. De eerste prijs ter waarde van € 5000,- van de L&P Group werd gewonnen door Solar Fiber. Een weefbaar garen dat zonlicht omzet in elektrische energie genaamd Solar Fiber.

Solar Fiber team: Marina Toeters, Ralf Jacobs, Aniela Hoitink en Meg Grant.