Ontwikkelen van een flexibel fotovoltaïsche vezelmateriaal